Masterclass Enformation

MASTERCLASS
Modulul 1

Despre Scrierea și trimiterea spre evaluare a unui manuscris

Scrierea și trimiterea spre evaluare a unui manuscris reprezintă primul modul al proiectului Masterclass Enformation, cursul la care teoria procesului de realizare a unui articol academic de succes capătă dimensiuni practice! Știm că fiecare cercetător are stilul propriu de scriere și de explicare a rezultatelor obținute în urma activității de cercetare. De aceea, în cadrul acestui modul încurajăm păstrarea și perfecționarea propriului tău stil, oferindu-ți repere de urmat și de adaptat pentru a deveni mai bun și mai clar în transmiterea informațiilor dorite. Scrierea și trimiterea spre evaluare a unui manuscris îți propune o discuție interactivă, între autori și formatori, și îți prezintă concret studii de caz, exemple reale de articole academice care sunt analizate exhaustiv pe durata cursului. Te atenționăm asupra celor mai frecvente greșeli, unele făcute chiar prin inserarea excesivă a detaliilor din dorința de a explica elocvent studiul conceput, și îți semnalăm lipsurile / omisiunile, anume aspectele pe care nu se pune suficient accentul, de multe ori fie din grabă, fie din lipsa unui conținut complet și adecvat al ghidurilor pentru autori publicate de reviste. De asemenea, te încurajăm ca pe parcursul desfășurării modulului să contribui activ, aducând în discuție propriile exemple de scriere – titluri, abstracte și cuvinte cheie – pentru a-ți putea furniza sfaturi personalizate.