Masterclass Enformation

Despre

Vasile Dinu

Profesor Emeritus, Vasile DINU PhD. este profesor universitar doctor în cadrul Facultății de Business și Turism, ASE București. Are o experiență impresionantă ca autor și editor. De-a lungul carierei sale a publicat peste 75 de articole indexate in Web of Science, având un număr total de 220 citări în WOS și H index 14. În 2019 a primit premiul ”Victor Slăvescu” al Academiei Române pentru cartea ”A concepe, a redacta și a publica un articol științific”. De asemenea, este redactorul-șef al revistei indexate în WOS, Amfiteatru Economic (Q2) și membru în comitetul științific al altor trei reviste indexate în Web of Science.

Evenimente cu

Vasile Dinu

[add_eventon_list event_type_1='4' hide_empty_months="yes" number_of_months="5"]