Masterclass Enformation

Pot participa la mai multe module din cadrul Masterclass-ului Enformation?

Desigur. Fiecare participant poate opta să participe la unul sau la mai multe module ale Masterclass-ului Enformation.


Leave a Reply